Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:

SUPPLEMEDICA LTD, ul. Grabowa 6, 87-200 Wąbrzeźno, Polska, email: sklep@sokomedica.pl, tel.: (+48) 573478787.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:         ………………………………………………

Data odbioru:               ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
  • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego:     ………………………………………………

Adres Kupującego:                    ………………………………………………

                                               ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

pixel